środa, 11 marca 2009

Zasady Etyki Piłkarskiej, Zasada podwyższonej odpowiedzialności, cz.2

2. Futbol jest najpopularniejszym sportem na świecie i w kraju, toteż spoczywa na nim odpowiednio zwiększona odpowiedzialność za cały sport oraz za zdrowotne i moralne wychowanie młodzieży (ZASADA PODWYŻSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI).

Jonathan Carroll powiedział kiedyś, że „Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kontrakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie”.

Każdy z nas powinien przyjąć odpowiedzialność za drugiego człowieka. Swoimi zdolnościami powinniśmy przczyniać się do osiągnięcia celu jakim jest umocnienie wspólnoty, aby zapewnić jej przyszłą egzystencję. Sama dobra wola bowiem nie wystarcza. Potrzebne jest jeszcze poczucie obowiązku, dyscyplina oraz systematyczność. Poprzez sprawy małej wartości człowiek dochodzi do odpowiedzialności za sprawy wielkie. Dlatego postawa odpowiedzialności jest tak ważna w naszym życiu.

Ucieczka od odpowiedzialnośći, to ucieczka od życia. Emil Cioran powiedział kiedyś: „Jestem osobą pasywną, niezdolną do interwencji, a także nieodpowiedzialną; mam lęk przed wszelką formą odpowiedzialności. Na samą myśl o odpowiedzialności jestem chory”.

Jedną z cech człowieka dorosłego jest odpowiedzialność za własne życie zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, jak i duchowej. Odpowiedzialność jest podstawą samorealizacji człowieka, jego moralności i więzi społecznych. Istotą odpowiedzialności jest to, że człowiek sam przyczynia się do osiągania własnego dobra i dobra innych. Postawa odpowiedzialności, w najprostszym ujęciu, wymaga spełnienia czterech warunków: wiem, co robię, znam cel działania, przewiduję konsekwencje, przyjmuję i ponoszę te konsekwencje. "Człowiek musi się nauczyć brać odpowiedzialność za wszystko, co robi nie obwiniać tylko innych, gdy coś się nie wiedzie" słusznie powiedziała Brigitte Beil.

Wychowanie do odpowiedzialności za własne postępowanie dokonuje się najlepiej w dobrej atmosferze domowej, szkolnej, pracy, sportu i odpoczynku. Każdy z nas w duchu wolności ukierunkowanej na miłość powinien poczuwać się do odpowiedzialności za innych członków grupy do której przynależy. Żyjąc wraz z innymi, każdy z nas stopniowo odkrywa konkretne wymiary (współ)odpowiedzialności społecznej.

Neo-nówka i odpowiedzialnoć za Euro 2012

WIERSZ, Dominika Górnik
Odpowiedzialny każdy musi być,
Za to co robi i jak ma żyć.
Odpowiedzialny za swoje rzeczy i kolekcje,
Jak się przygotować na następne lekcje,
Odpowiedzialny za swoje w zeszycie gryzmoły,
Lub ładne pismo i rysowane przez siebie anioły.
Nie jesteś odpowiedzialny,
że koleżanki plotkowały,
A jak jesteś za wszystko, co twoje -
jesteś godny pochwały.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz