środa, 18 marca 2009

Zasady Etyki Piłkarskiej, Zasada równości, cz. 3

Na boisku piłkarskim spotykają się zawsze rywale, którzy jako ludzie są tacy sami po obu stronach. Aby mecze miały sens, wszystkich muszą obowiązywać równe prawa i równe obowiązki (ZASADA RÓWNOŚCI).

Większość z nas jest przekonana o słuszności zasady równości wobec prawa oraz zasady równości szans w zdobyciu wykształcenia i osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej. Każdy według zdolności i chęci. W życiu bowiem „nie o to bowiem idzie żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele" (2 Kor 8, 13-15).

Leszek Kołakowski powiedział, że: „Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo. (...) Wiara w tę równość nie tylko chroni naszą cywilizację, ale czyni nas ludźmi”.

Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu. - Proszę cię... oswój mnie - powiedział. - Bardzo chętnie - odpowiedział Mały Książę - lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. - Poznaje się tylko to, co sie oswoi - powiedził lis. - Ludzie mają zbyt mało czasu, abu cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie! (Antoine de Sait-Exupery) Daj każdemu szansę...

Daj dzieciom równe szanse


Wiersz
...jednak człowiek uczy się przez całe życie.
Nikt przecież nie powiedział że życie jest proste, nawet dla dziecka.
Szanuj mnie, żebym szanował innych...
wybaczaj, żebym umiał wybaczać...
słuchaj, żebym umiał słuchać...
nie bij, żebym nie bił...
nie poniżaj, żebym nie poniżał...
rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać...
nie wyśmiewaj...
nie obrażaj...
nie lekceważ...
kochaj mnie, żebym umiał kochać...
uczę się życia od ciebie...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz